Danışmanlık

İŞ HUKUK DANIŞMANLIĞI

Günümüzde iş hukuku çalışanları korumaya odaklı bir mevzuattır. İşverene uygulanan uygun yazılı ispat mecburiyeti sebebi ile çalışan tarafından açılan davaların, işverenin yüklü tazminatlarla karşı karşıya gelmesi ile sonlanmaktadır. İş kanunu sayesinde işçilerin iş güvencesi, çalışma şekillerinin desteklendiği bir kanundur. İşçi-işveren uyuşmazlıklarının giderilmesini sağlamak, iş mevzuatı gereğince işverenin dikkat etmesi gerekenleri yazılı ve sözlü olarak bildirmek, Fesih, İhbar, Kıdem gibi İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü hizmetlerini içerir.

İHALE DANIŞMANLIĞI

Yemek alım ihalelerinde, ihale danışmanlığı kapsamında; yemek ana girdileri, işçilik, yardımcı giderler konularını kapsar. Yapılan hizmet alım ihaleleri aşırı düşük teklif sorgulamalarını da kapsamaktadır. Teklif edilen fiyat içindeki oran büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebepten yapılacak hesaplamaların yüzde yüz doğru olması gerekmektedir. Fiyat uyuşmazlığı durumunda değerlendirme dışında kalınır ve firma maddi zarara uğrar. Kamu kurum ve kuruluşları bu ihale çeşidinde, ihale düzenleyerek, personelinin yemek ihtiyaçlarını ilgili firma aracılığıyla karşılamaktadırlar. Yemek malzemesini sağlama, yemek yapma, dağıtma ve yemekle alakalı temizlik hizmetlerini yerine getirme ilgili firmaların başlıca sorumluluğudur. Hazırlanacak aşırı düşük teklif açıklamalarında, hizmet maliyetine ek olarak, yemek malzemesi maliyetine ilişkin açıklamaların hazırlanması gerekmektedir.

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir