Hakkımızda

asyam-logo2

ASYAM KURUMSAL HİZMETLER 

Artan bir ivme ile gelişen teknolojinin sonucu olarak hızla dönüşen sanayi çok daha fazla iş kazası riskini de yanında getirmiştir. Şüphesiz bu risklerin ortadan kaldırılmasında veya olumsuz sonuçlarının önlenmesinde en önemli faktördür insan. İnsan hayatının paha biçilmez kıymeti sebebiyle bu riskleri bertaraf etmek için iyi eğitimli ve bilinçli bir çalışan profili yaratmak çağdaş toplumlarda devleti yöneten idarecilerin ve işverenlerin birincil önceliği olmalıdır.

Bu amaç ve ideal doğrultusunda kurulan ASYAM KURUMSAL HİZMETLER proses güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm konularda ulusal ve uluslararası arenada kabul gören eğitimler vermekte ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini bir kültüre dönüştürme arzusunda olan firmalara danışmanlık yapmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bağlı mevzuatların amir hükümleri gereği işçi ve işverenin alması gereken önlemler iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yapılması gereken risk analizleri ve değerlendirmeleri, iç denetimler ve periyodik olarak yapılması gereken kontroller bulunmaktadır. 

Bu yasal zorunluluk çerçevesinde firmamız işletmelerin olası tüm ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alarak işyerine özel ihtiyaçlar ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile hareket eden konularında engin tecrübeye sahip ekibimiz emekli iş müfettişleri, A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, çevre mühendisleri, üniversite ve ilgili konularda saha görevi de almış akademik üyelerden oluşmaktadır. Titiz bir eleme ve geri bildirim süreci ile oluşturulan bu geniş eğitmen yelpazemizde uzmanlık programını tümüyle İngilizce verebilecek anadili Türkçe olan ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır.

Kendini yenileyen ve daima geliştiren birey ve şirketler olmak adına çağın hızına ayak uydurma yolunda geniş eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizle yanınızdayız. 

Önleme kültürünün dünyada yaygınlaşması umuduyla…  

Referanslarımız

Birlikte daha  güçlüyüz…