YANGIN TÜPÜ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ TEMİNİ

YANGIN TÜPÜ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangınlar; A, B ve C tipi olarak farklı kategorilere ayrılmaktadır. A tipi yangın, katı haldeki cisimlerin neden olduğu yangınlardır. B tipi yangın ise sıvı madde kaynaklı yangınlardır. C sınıfı yangınlar, gaz halindeki maddelerin sebebiyet verdiği yangınlardır. Yangın tipleri; D, E, F veya G gibi daha birçok sebebe bağlı olarak sınıflandırılabilmektedir.

Yangının söndürülmesi ve oluşabilecek tehlikelerin en aza indirilmesi amacıyla yangın söndürme ekipmanlarının özelliklerinin ve kullanımının iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Yangın tüpleri gerekli anlarda yangına en çabuk müdahale etmeyi sağlamaktadır. bu sayede birçok büyük hasarın önüne geçilebilmektedir. Yangın tüplerinin kullanımında ise basınç saati büyük bir önem arz etmektedir. Bu saatler sayesinde tüpün basıncını gözlemleyip kullanılabilirlik durumunu anlayabiliriz. Yangın tüplerinde bulunan pimler ise hayati önemi olan kısımdır. Pim çekilip çıkarıldıktan sonra ürün kullanıma hazır hale gelir. Pimin, tüpler kullanılmadığı zamanlarda ise takılmalıdır. Yangın tüpünün içerisinde bulunan maddenin ateşin kaynağına uygulanması hortum sayesinde sağlanmaktadır.

Hortumun bir ucu yangın tüpüne, diğer ucu ise hortum başına bağlıdır. Hortum başı, yangın tüpü içerisinde bulunan söndürücüyü daha etkili bir şekilde hedefe yöneltmektedir.

  • KKT (Kuru Kimyevi Tozlu) Yangın Söndürme Tüpü
  • CO2 (Karbondioksitli) Yangın Söndürme Tüpü
  • Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü

Yangın Tesisatı; oluşabilecek yangın ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin müdahale etme anına kadar yangını kontrol altında tutmayı ve kişilerin ortamdan güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamayı, yangın sırasında itfaiye söndürme personeline destek olmak amacıyla kullanılmaktadır. Binalarda özelliklerine ve bina faaliyet durumuna göre Tehlike Sınıflandırması yapılır. Yangın tesisatında bina içinde genellikle dişli, bina dışında ve 2"den itibaren kaynaklı yada yivli, kaplinli yangın borusu kullanılır. Genel olarak yangın söndürme sistemleri;

  • Davlumbaz söndürme sistemleri
  • Sulu tip Yangın söndürme sistemleri
  • Köpüklü, Gazlı Yangın söndürme sistemleri
  • Merdiven basınçlandırma
  • Kapalı Otopark Havalandırması
  • Jet fanlar

olarak sınıflandırılmaktadır.