Asansör, Şaft, Galeri Boşlukları Güvenlik Filesi Uygulaması

Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır.

Özellikle kaba inşaat sırasında oluşan bu boşlukların nasıl ve ne şekilde kapatılacağı, bu iş taksiminin kimlere verileceği, kapatmanın yapılacağı noktada imalata engel olmaması ve imalatın yapıldığı süreçte de etkili olması hususlarının proje başlangıcında proje gerekleri arasında irdelenip organizasyonunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca inşaat sürecinde meydana gelecek olan gerek proje revizyonlarında gerekse de çalışanların bu konuda eğilimlerinin artırılmasında aksiyona geçebilmek için günü birlik toplantılar (toolbox) düzenlenmeli ve imalat gerçekleşmeden gerekli malzeme talepleri yapılmalıdır.

Genel olarak boşlukların kapatılması yatay ve dikey çözümlerle sağlanmaktadır.Bu boşlukların kapatılmasında en güvenli ve ekonomik çözümlerden biri de TS EN 1263 standartlarına uygun Güvenlik Ağı uygulamasıdır