Sterilizasyon Hizmeti

kisspng-influenza-a-vir_opt
Sterilizasyon

Sterilizasyon işlemi özellikle tıp alanında ameliyatta ve hastalığın kolay bir şekilde yayılma ve bulaşma imkanı olan diş tedavilerinde büyük önem taşımaktadır. Sterilizasyon yapılmasının en önemli nedeni olarak ise enfeksiyon kapma riskinin en aza indirgenmesi olarak gösterilebilir.

Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldürmek anlamına gelmektedir. Sterilizasyon için alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılmaktadır.