Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu kanun, yönetmelik ve cezalar ile korunan oldukça önemli bir konudur. İş dünyasında da iş güvenliği oldukça önemli bir konu olarak ele alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konusu küçük yaşlardan itibaren eğitim ile insanlara aşılanması gereken, iş hayatının en önemli olgularından bir tanesidir.

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği kavramı hakkında yorum yapılırken iş kavaramı karşılığında ücret alınan faaliyetler olarak değil, karşılığı ne olursa olsun yapılan her türlü faaliyet olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla güvenlik konusu iş ne amaçla yapılırsa yapılsın, iş öncesinde ve sonrasında kişinin sağlık durumunun aynı olması gerektiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla bu perspektiften bakıldığında hayatın her alanında güvenlik ihtiyacı görülmektedir. Günlük yapılan işler için yaşam güvenliği kavramı kullanılsa da esas olarak bu bağlamdaki her terim iş güvenliği sonucuna bağlanmaktadır.

Yapılan her faaliyetin iş güvenliği kapsamına girdiğine değinilmişti. Gün içerisinde yapılan her faaliyet işçi için bir risk oluşturabilir. Bu faaliyet merdiven çıkmak veya temizlik yapmak gibi işler de olabilir. Bu noktada işçi için işe uygun kıyafetlere sahip olmak çok önemlidir. İşçi kesinlikle yaptığı iş ile uyumlu olacak kıyafetlere ve ekipmanları yanında taşımalıdır. Her yıl binlerce işçi gerekli önlemler alınmadığı için sakat kalmakta veya hayatını kaybetmektedir. Bu sebeple özellikle kıyafet ve işçi ekipmanları konusunda azami seviyede dikkatli olunması gerekir.

İş Güvenliği Kurallarının Önemi

İş güvenliği ele alınırken yapılan faaliyet incelenmelidir. Yapılacak işin barındırdığı olumsuz tüm riskler sağlık çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu şekilde riskleri en aza indirmek mümkün olabilir. Eğer işin kendisinden doğan faaliyetlerde tüm riskler görülebilirse bu anlamda bir donanım da oluşturulabilir. Yapılan işin türüne bağlı olarak risk değerlendirme yöntemleri bulunmaktadır. İşçi için bu risk değerlendirme yöntemleri sağlık merkezli olarak ele alınmalıdır. Sonrasında ihtiyaç duyulacak kişisel koruyucu donanım işçiye sağlanmalıdır.

İş Yerinde İş Güvenliği Kurallarına Uymak

Günümüzde iş yerlerinin birçoğunda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görev yapmaktadır. Bu kurallar artık sadece işyerini değil, asıl işçiyi koruma odaklı şekilde düzenlenmiştir. Bunun sebebi ise işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanamaması halinde zaten iş yeri ve maddi ve manevi bir çok zarara uğramaktadır. İnsani ve ahlaki açıdan da çok kötü sonuçlar doğurmaktadır. Çalışan nüfustan insanların bu şekilde kaybedilmesi hem bireysel anlamda hem devlet için de büyük bir problem oluşturmaktadır. İşçilerin de kişisel anlamda kuralları uygulama konusunda sorumlu olması gerekmektedir. Kurallara uymamak doğrudan güvenliği ihlal edecektir. Bu sebeple kişisel olarak kurallara uymayı bilinç olarak özümsemek faydalı olacaktır. Bu kurallar işçiyi koruyucu olması açısından düzenlenmiştir.